Monday, May 7, 2012

BERSIHkan Institusi Fatwa di Malaysia


Apa itu fatwa ?

Fatwa adalah suatu jawapan daripada seorang yang faqih, terhadap suatu persoalan/ isu semasa yang timbul dalam masyarakat setempat oleh individu atau kumpulan tertentu. Orang yang berfatwa itu digelarkan sebagai seorang Mufti.

Malaysia adalah antara sebuah negara yang mempunyai ramai Mufti jika dibandingkan dengan negara-negara Islam yang lain. Di setiap negeri di Malaysia terdapat jabatan muftinya atau institusi fatwanya. Bermakna terdapat 12 Mufti yang diiktiraf di Malaysia.

Namun lebih ramai mufti-mufti yang tidak diiktiraf oleh perundangan Malaysia. Contohnya boleh dilihat melalui laman-laman blog, forum-forum agama, soal jawab hukum hakam agama dan kolum himpunan fatwa individu di internet mahupun di kolum-kolum majalah. Semua itu boleh dianggap sebagai fatwa menurut perspektif islam sekiranya jawapan-jawapan tersebut adalah daripada individu yang berautoriti dalam bidang Fiqh dan Usul fiqh.

Mereka itu Hakim atau Mufti ?

Untuk lebih faham tentang fungsi Mufti, ada eloknya saya membuat perbandingan antara Mufti dan Hakim (Qadhi). Hakim berfungsi mendamaikan antara dua pertelingkahan. Manakala Mufti bertanggungjawab menzahirkan hukum hakam agama di kalangan masyarakat. Keputusan Hakim adalah keputusan yang mengikat antara dua pihak yang bertelingkah. Manakala keputusan Mufti tidak mengikat mana-mana individu masyarakat. Keputusan Hakim akan bermula dengan dakwaan-dakwaan, manakala keputusan Mufti akan bermula dengan soalan-soalan. Tumpuan Hakim adalah pada kes-kes berkaitan hak-hak manusia sesama manusia, manakala tumpuan Mufti adalah pada hak-hak manusia dengan Allah. Ini konsep asal Hakim dan Mufti dalam Islam.

Contohnya, fatwa yang dikeluarkan oleh mufti kelantan tidak mengikat penduduk negeri perlis, dan begitu juga sebaliknya. Walaupun begitu, selagi sesuatu fatwa itu belum diwartakan, ia tidak mampu mengikat mana-mana pihak. Tetapi jika fatwa tersebut telah diwartakan, ia wajib dilaksanakan.!


Oleh itu, fatwa dilihat sebagai satu cara yang berautoriti dan berpotensi besar untuk menegakkan hukum-hukum Allah di bumi Malaysia ini, maka institusi fatwa seharusnya di'BERSIH'kan dari segala unsur-unsur fanatik pada sesuatu fahaman atau pihak. Prinsip ADIL sewajibnya diaplikasikan oleh mufti-mufti dalam mengeluarkan fatwanya.


Adakah muzakarah fatwa kebangsaan mengikat mufti negeri-negeri?

Secara logiknya, muzakarah fatwa kebangsaan memang mengikat fatwa negeri manakala fatwa negeri tidak mampu mengikat fatwa kebangsaan. Kerana sepatutnya ahli muzakarah fatwa kebangsaan itu adalah daripada mufti-mufti negeri itu sendiri. Namun, proses pe'warta'an tetap diperlukan untuk memastikan fatwa tersebut menjadi suatu kelaziman.

MUZAKARAH JAWATANKUASA FATWA MAJLIS KEBANGSAAN MENGHARAMKAN HIMPUNAN BERSIH 3.0 ??

Dalam keghairahan untuk meng'iye'kan atau me'nidak'kan keputusan muzakarah ini, beberapa perkara harus difahami oleh pendokong syariat islam khususnya para mufti dan umumnya masyarakat malaysia.

Kepada Ahli Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan :

1-Kesedaran : Mufti harus mempunyai kesedaran yang tinggi tentang fungsi fatwa iaitu menzahirkan hukum-hukum syarak di muka bumi ini melalui persoalan-persoalan yang diajukan kepadanya. Tiada faktor-faktor lain yang boleh menggugat keputusan mufti selain daripada tujuan asasnya iaitu menegakkan hukum-hukum agama Islam. Tiada istilah 'menjaga periuk nasi' dan lain-lain.

2-Kefahaman : Tuntutan 'faham' terhadap seorang mufti bukan sekadar memahami nas-nas Al-Quran dan Hadis, namun seorang mufti juga harus faham latar belakang kes atau isu. Untuk memahami keadaan semasa yang penuh dengan kemodenan ini, mufti juga harus lebih mahir dan mempunyai keupayaan yang setanding dengan kemodenan tersebut. Oleh itu, sebelum sesuatu hukum hendak dikeluarkan, kajian yang teliti dan adil wajib dilakukan terhadap sesuatu isu atau persoalan yang dibangkitkan itu. Maklumat umum sahaja tidak memadai. Harus mendapat maklumat yang seimbang daripada semua pihak yang terlibat dalam isu-isu tertentu.

3-Keadilan : Mufti harus adil kerana Allah itu suka akan keadilan . Keadilan yang dimaksudkan adalah dengan meletakkan sesuatu pada bahagiannya yang sesuai. Mengutamakan yang utama dan mengemudiankan yang perlu dikemudiaankan. Oleh itu, mufti harus terlebih dahulu mengenalpasti mana tujuan dan mana cara, mana maslahah dan mana mana mafsadah,  mana maslahah umum dan mana maslahah peribadi, mana mafsadah besar dan mana mafsadah kecil. Agar mufti tidak mudah terkeliru dalam mengeluarkan fatwanya.

Kepada seluruh masyarakat satu malaysia :

Tidak kira golongan interlektual mahupun tidak.

1-Menghormati : Rakyat malaysia sewajarnya menghormati seluruh institusi fatwa di malaysia.Terutamanya yang beragama Islam. Teguran mahupun kritikan yang ingin dilontarkan seharusnya dengan cara yang terbaik. Kerana ia adalah antara saluran yang terbaik untuk menegakkan agama Islam di Malaysia. Tidak perlu untuk membanding-bandingkan fatwa kebangsaan malaysia dengan fatwa-fatwa terkini oleh ulama' di negara-negara luar, kerana mungkin realiti kita dan mereka berbeza.
         Jika  seluruh umat Islam di malaysia sendiri memandang rendah terhadap Institusi Fatwa ini, apa lagi yang kita ada? apa lagi kemegahan kita sebagai muslim di Malaysia?? Oleh itu, berusahalah untuk menghormati dan mengukuhkan Institusi Fatwa. Jangan kerana sebiji buah yang dipatuk burung, pohon yang rendang ditebang.

2-Menolong : Pendekatan yang terbaik digunakan oleh masyarakat terhadap institusi fatwa adalah menolong bukannya memulau. Sumbangan maklumat yang tepat dan teliti diperlukan oleh mufti untuk menentukan fatwa yang dikeluarkan itu adil dan kurang pergeserannya. Oleh itu, maklumat yang diberikan itu bukannya  memihak kepentingan peribadi tapi maklumat yang jujur dan betul. Begitulah yang sepatutnya berlaku dalam kalangan mukminin, kecuali yang munafiqin.
       Barisan pemimpin negara juga diharapkan tidak menyalahgunakan fungsi Majlis Fatwa Kebangsaan. Menggunakan suara mereka ketika diperlukan dan menutup mulut mereka ketika tidak diperlukan. Tugas kalian yang sepatutnya adalah menolong mereka dalam menegakkan hukum-hukum Islam. Bukankah kalian juga Muslim?!
      Kumpulan-kumpulan media pula diharapkan tidak mengambil kesempatan ke atas isu ini sehingga mengundang persengketaan sesama manusia. Banyak lagi cara lain yang baik yang boleh diusahakan untuk dijadikan sumber makan minum anak, isteri dan keluarga kalian. Alihkan dunia ke tangan kalian bukan lagi di hati kalian. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, diharapkan banyak lagi langkah-langkah perubahan ke arah kebaikan dapat diusahakan oleh semua pihak.

Para mufti harus ingat, bahawa pangkat kalian sangat mulia di dunia mahupun akhirat kelak. Kerana kalian telah diberi amanah oleh Allah untuk menegakkan hukum-hukumnya di dunia ini. Maka lakukan amanah itu sebaik mungkin. Mungkin rahmat yang melimpah ruah ke kampung kita pada hari ini adalah berkat kalian. Dan mungkin juga kebinasaan dan huru-hara yang bakal berlaku nati kerana kecuaian dan kesilapan kalian.


Yang sedang berfikir,

MOHD RASYIDI ALI

1 comment:

Arrazzi Alhafiz Alattas said...

Berfatwalah berpaksi fakta dan kebenaran.

Sungguh aku bimbang keadaan yang berlaku ini, memberikan fitnah yang bukan sedikit kepada Islam dan umatnya yang sekarang inipun bergelut untuk membersihkan nama Islam dari tohmahan-tohmahan musuhnya.

Ya Allah...selamatkanlah agama dan umat ini dari kejahatan mereka yang membesarkan dunia dari akhirat-Mu