Sunday, September 7, 2008

KEPILUAN RAMADHAN


Bulan Ramadhan,di Permulaannya adalah Rahmat (Kasih sayang daripada Allah), Pertengahannya adalah Maghfirah ( penghapusan dosa), Penghujungnya 'itqun Minan Nar (pelepasan/ perlindungan daripada api neraka). Dengan keAgungan, keBijaksanaan dan ke Esaan Allah, bulan yang mulia ini telah dibahagikan kepada 3 fasa. Padanya tertanam beribu hikmah yang tidak mampu digali oleh manusia yang sering "terlena" di bulan Ramadahan. "Man Jadda Wajada" : "Siapa yang usaha, dialah yang akan dapat". Satu suntikan semangat dan juga boleh jadi sindiran buat ciptaan Allah yang bergelar Manusia. Namun tegas Allah S.W.T dalam kitab suciNya [Surah An Najm :39-41]

((39. dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, 40. dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), 41. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna )).
Jelas di situ bahawa penilaian Allah S.W.T terhadap amalan hambaNya adalah berdasarkan usahanya bukan hasilnya semata-mata.

Kini Fasa Pertama ( RAHMAT ) telah pun meninggalkan umat Islam buat sekian kalinya....

[Sambungan..]

No comments: