Monday, February 28, 2011

Menulis keranaNYA.....


Penulisan merupakan antara wasilah yang terbaik dalam menyebarkan sesuatu maklumat. Samada maklumat yang betul ataupun sebaliknya. Penulisan juga berperanan menjaga sesuatu idea dan maklumat supaya kekal dan semakin berkembang dengan baik.

Kerana penulisan, umat islam pada hari ini mudah memahami ilmu-ilmu agamanya. Namun kepentingan bidang penulisan ini tidak sekali-kali mengenepikan kepentingan sistem bertalaqqi dalam pengajian seperti yang telah dilakukan pada zaman Rasulullah s.a.w, para sahabat, tabi'en dan Ulama' islam terdahulu.

[read more]

No comments: