Tuesday, April 6, 2010

Hanya pada Mu....aku berserah...“Ya Allah, aku memohonkan pilihan menurut pengetahuanMu dan memohonkan penetapan dengan kekuasaanMu juga aku memohonkan kurniaMu yang besar, kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui dan aku tidak mengetahui apa-apa. Engkaulah yang Maha Mengetahui segala yang ghaib.

Ya Allah, jikalau di dalam ilmuMu bahawa ia baik untukku dalam agamaku, kehidupanku serta akibat urusanku, maka takdirkanlah ia untukku dan mudahkanlah serta berikanlah berkah kepadaku di dalamnya. Sebaliknya jika di dalam ilmuMu bahawa ia buruk untukku, dalam agamaku, kehidupan serta akibat urusanku, maka jauhkanlah ia daripadaku dan jauhkanlah aku daripadanya serta takdirkanlah untukku yang baik-baik saja dimana saja aku berada, kemudian puaskanlah hatiku dengan takdirMu itu.”No comments: